14.3 czyli 3,14, jakże by inaczej, w Szkole Podstawowej w Skokach odbył się Dzień Liczby Pi.

Nawiązanie do międzynarodowego już pomysłu działo się na wielu płaszczyznach. Uczniowie zapoznawali się z zajmująco opowiedzianą historią zmagań z obliczaniem pi. Śledzili sposoby rozstrzygnięć dotyczących kwadratury koła czy podobnych dylematów. Analizowali pi-ematy czyli teksty pozwalające zapamiętać rozwinięcie ułamka. Czytali żarty  i wiersze o matematyce. Szkiełko i oko początkującego mędrca mogło kształcić się dzięki urozmaiconej stronie plastycznej, oglądaniu rycin, zrozumieniu konstrukcji, schematów, skonstatowaniu doniosłości zagadnienia na podstawie ilości uczonych. Działania aktywizowały młodszych i starszych, których oczekiwali Egipcjanie, Arystoteles, Ludolf van Ceulen, Lindemann czy inni, oczywiście tekturowi. Przyłączyli się urodzeni tego dnia , którzy po obdarowaniu podkoszulkami z charyzmatycznym napisem „urodziłem sie w dniu π” reklamowali wydarzenie pośród społeczności szkolnej. Dyżurująca klasa VIc również oznaczona „√-i ©„ z właściwą sobie różnorodnością nadała matematyce jej właściwe oblicze: żywe, czujne, autentyczne. Każda z przerw dawała możliwości częstowania ciasteczkami w kształcie koła wyjadanym, nie da się inaczej, też na okrągło. Zabawa poruszyła również ambicje lingwistyczne tych, którzy układali teksty z największą ilością dźwięku p zapisanym po polsku lub grecku. Perełką dydaktyczną okazał się pomysł rozsławienia geometrii na przykładzie gwiazdy  morawskiej. Starannie  przygotowane przez  uczniów klasy VIc eksponaty  celnie  nawiązywały  do  europejskich  form kultu św. Jana Nepomucena. Jego figura, całkowicie  na  temat, stoi otóż blisko szkoły  ku oświeceniu, umocnieniu  i  pocieszeniu  uczących  się dotąd pokoleń. Ta część  prezentacji okazała się  mieć największe walory medialne, wręcz środowiskowe z uwagi na toczący się remont obiektów kościelnych. Gospodarze gościli klasy, nauczycieli, gimnazjalistów z opiekunami, dyrektorów oraz burmistrza, którym powtórka z wiedzy ogólnej nie zaszkodziła.

Pozornie drobne treści poznawcze wystąpiły z całym dobrodziejstwem inwentarza innych nauk, w obliczu których każdy zwiedzający był ważny i potrzebny, a to jest prawdziwy ich smak.

liczby_w_yciu_czowieka

liczby_w_yciu_czowieka_1

liczby_w_yciu_czowieka_3