Celem Rajdu organizowanego między innymi przez Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Gminy w Kołaczkowie i Starostwo Powiatowe we Wrześni było uczczenie rocznicy urodzin Władysława Reymonta, przypomnienie pobytu pisarza w Kołaczkowie oraz popularyzacja turystyki pieszej oraz poznawanie zabytków i historii regionu, a także nawiązywanie nowych kontaktów, znajomości i przyjaźni wśród jego uczestników.

Antoniewska młodzież, stanowi grupę która na stałe wpisała się już w historie tego Rajdu i z przyjemnością bierze w nim udział. Rajd rozpoczął się z punktu startu z przed dworku Reymonta w Kołaczkowie, a następnie jego trasa biegła 13 km szlakiem według map dostarczonych przez organizatorów.

Młodzież startowała w konkursach: plastycznym, pt. „Bohaterowie utworów Wł. Reymonta” oraz w konkursie na temat życia i twórczości pisarza. Inne atrakcje to konkursy na własną kompozycję piosenki rajdowej oraz konkurencje rekreacyjno-sportowe. Jedną z tych ostatnich konkurencji stanowiło przenoszenie fasolki, i w tej konkurencji wśród dziesiątków startujących 3 miejsce zajęła Agnieszka Drozdowska.

Obok młodzieży z Ośrodka w Antoniewie wśród uczestników z Gminy Skoki udział wzięła też grupa mieszana ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką Mirosława Piechockiego.