29 marca w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków odbył się etap rejonowy XI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 870 uczniów z całej Wielkopolski przystąpiło tego dnia, do rozwiązywania zadań testowych etapu rejonowego. Etap ten przeprowadzany był w 8 wielkopolskich szkołach. Do tej ósemki należało także skockie gimnazjum. Szkoła w Skokach po raz kolejny poproszona została przez organizatorów o zorganizowanie eliminacji do kolejnego szczebla konkursu. Dodać należy, że we wcześniejszych latach Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, było organizatorem etapów powiatowego i wojewódzkiego tego konkursu. Doceniając sprawną organizację tych etapów po raz kolejny powierzono dyrekcji gimnazjum organizację etapu rejonowego.

Uczestniczyło w nim 130 uczniów z powiatów: gnieźnieńskiego, wągrowieckiego i obornickiego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy w etapie powiatowym (dla naszego rejonu odbywał się w ZS w Gołańczy) uzyskali tytuł laureata, przystąpili o godz. 13.00 do rozwiązywania testów konkursowych. Testy odrębne dla każdej klasy musiały zostać rozwiązane przez uczniów w ciągu 45 minut.

Uroczyste powitanie uczestników konkursu i ich opiekunów odbyło się w hali. Zainaugurowało je wystąpienie wice dyrektora gimnazjum Grzegorza Samola Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu. Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Blanka Gaździak pogratulowała wszystkim uczestnikom sukcesu odniesionego poprzednim etapie i w imieniu Burmistrza Gminy Skoki życzyła sukcesów w etapie rejonowym, do życzeń dołączył się przewodniczący Komisji Oświaty i członek Zarządu Rady Powiatu Wągrowieckiego Andrzej Wieczorek.
Po zakończeniu części oficjalnej przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – Wiesława Surdyk – Fertsch przypomniała zasady regulaminowe obowiązujące podczas etapu rejonowego tego konkursu.

Komisja Rejonowa konkursu kierowana przez nauczyciela skockiego gimnazjum Andrzeja Surdyka przystąpiła do pracy. Uczniowie pod opieką członków komisji przeszli do odpowiednich sal, gdzie pracowali nad rozwiązywaniem testów konkursowych. Na każdego z uczestników konkursu czekały nie tylko testy, ale także miłe niespodzianki w postaci słodkości i materiałów promujących gminę Skoki.

Niespodziankę tą ufundowały uczniom władze gminy reprezentowane przez burmistrza Tadeusza Kłosa, który dużą wagę przywiązuje do edukacji regionalnej i wspiera działania nauczycieli w tym zakresie.

W tym czasie, gdy uczniowie rozwiązywali testy, nauczyciele wzięli udział w spotkaniu metodycznym poświęconym zadaniom edukacji regionalnej i patriotycznej. Spotkanie z nauczycielami prowadziła Wiesława Surdyk – Fertsch, nauczyciele otrzymali przewodniki metodyczne przygotowane dla nich przez Wydawnictwo Felicji Kalinowskiej „Efka” znane na rynku z ciekawych podręczników i materiałów dydaktycznych do przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Po upływie czasu przewidzianego regulaminem na rozwiązywanie zadań, uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami udali się w drogę powrotną a do pracy przystąpiła komisja rejonowa. Poprawa prac konkursowych trwała do późnego popołudnia a wyniki tego etapu zostały przez przewodniczącego Andrzeja Surdyka przekazane do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – głównego organizatora tego konkursu.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce odbywa się po raz 11 w całej Wielkopolsce. Do pierwszego etapu przystępuje co roku ponad 8 tysięcy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej Wielkopolski. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego a do organizatorów poza Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski i Urzędem Marszałkowskim należy także Kuratorium Oświaty w Poznaniu Gminę Skoki w etapie rejonowym reprezentowało 7 gimnazjalistów i 9 uczniów szkoły podstawowej. Oficjalne wyniki zostaną umieszczone na stronach SGiPWLKP.

Wiesława Surdyk – Fertsch