W dniach 19-29 kwietnia 2007 roku odbyło się tradycyjne sprzątanie terenu Gminy w ramach akcji z okazji „Dnia Ziemi 2007”.
Koordynatorem był Urząd Miasta i Gminy w Skokach.

Do udziału w akcji zaangażowały się liczne jednostki oświatowe i instytucje, a mianowicie:

 1. Gimnazjum Nr 1 w Skokach,
 2. Szkoła Podstawowa w Skokach,
 3. Przedszkole Samorządowe w Skokach,
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłkowie,
 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie,
 6. Sołectwa Gminy Skoki: Glinno, Stawiany, Szczodrochowo, Jabłkowo, Bliżyce, Jagniewice, Rościnno, Pawłowo Skockie, Sława Wlkp., Sławica, Rakojady
 7. Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu Gminy Skoki: Semafor ze Szczodrochowa, Jedność ze Skoków,
 8. Koło Wędkarskie w Skokach,
 9. Koło Wędkarskie „Troć”,
 10. Koła Łowieckie z terenu Gminy Skoki: Borsuk i Szarak,
 11. Nadleśnictwa z terenu Gminy Skoki,
 12. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
 13. Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.
/Modzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie/


/Szkoła podstawowa w Lechlinie/

W ramach akcji łącznie zebrano ponad 20 ton odpadów luzem i 882 szt. worków.
Opady zostały dostarczone do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie za pośrednictwem firmy P.P.U.H. „Wspólnota” S.C.

Wszystkim uczestnikom czynnie biorącym udział w tej kampanii na rzecz ochrony środowiska i Naszej Ziemi Burmistrz Miasta i Gminy składa serdeczne podziękowania.