Piątoklasiści pod kierunkiem nauczycieli techniki, przyrody i swoich wychowawców realizowali program edukacyjny Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko z Warszawy. Do propagowania wiedzy na temat ZSEE przyłączyli się pozostali nauczyciele.

 

 

 

 

 

 

W wyniku podjętych działań uczniowie zdobyli wiedzę na temat należytego postępowania z elektrozłomem. Wspólnie z nauczycielami podjęli decyzję o zbiórce tego rodzaju odpadów na terenie szkoły.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach pośredniczył w kontakcie ze Spółką REMONDIS w Wągrowcu, która bezpłatnie przewiozła i przyjęła zebrane urządzenia. Firma REMONDIS jest punktem bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców miasta i gminy Skoki.

Zbiórka trwała w dniach 24 do 29 maja i była bezpłatna. Na oczach uczniów mieszkańcy Skoków zebrali znaczną ilość ZSEE (chłodziarki, telewizory, monitory, jednostki centralne, świetlówki, sokowirówki, żelazka, suszarki, klawiatury, zegary, latarki i inne). Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Mieszkańcy Skoków oczekują na następne zbiorki, co świadczy o przydatności naszej akcji.
uczniowie i nauczyciele