REFLEKSJE PO PIERWSZYM DNIU III GMINNEGO PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

Sądząc  po liczbie grup teatralnych, a jest ich trzynaście,  które zgłosiły w tym roku chęć uczestnictwa w przeglądzie, impreza ta już na stałe wpisała się w krajobraz życia kulturalnego Gminy Skoki. Pomimo faktu, że idea ukazania w scenicznych prezentacjach problemów społecznych i szeroko rozumianej profilaktyki nie jest rzeczą łatwą, nie brakuje chętnych i odważnych do zmierzenia się  z wyzwaniem.

W sobotę 4 grudnia, na scenie sali widowiskowej biblioteki, młodzież z Gimnazjum nr 1 w Skokach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie mówiła o sprawach ją nurtujących, bardzo trudnych i jak się okazuje wcale nie rzadko spotykanych, o takich, o które nagminnie ocieramy się w realiach życia codziennego.

Alkoholizm w domach, brak porozumienia pomiędzy pokoleniami zaważają na funkcjonowaniu człowieka na całe jego życie. Inny problem stanowi coraz większy, choć nielegalny,  dostęp młodzieży do narkotyków oraz dopalaczy i cała gama ludzkich tragedii z tym związanych. Przemoc domowa i rówieśnicza we wszystkich jej wymiarach, począwszy od fizycznej poprzez psychiczną aż do najdrastyczniejszej jej formy – przemocy seksualnej, wpływająca  w bolesny sposób na widzenie przez człowieka świata i siebie, niejednokrotnie w sposób nieodwracalny odbierająca mu godność i całkowicie zaniżająca poczucie własnej wartości, to następny z tematów, który poruszała w swoich prezentacjach młodzież. Nietrzeźwość kierowców, nieodpowiedzialność sprzedawców alkoholu udostępniających go osobom niepełnoletnim, to jeszcze inne, niemniej ważne społecznie problemy.

W przedstawionych spektaklach widać było wyraźnie, że poruszane sprawy nie były wyczytanymi z książek, ale niejednokrotnie bezpośrednio bądź pośrednio dotknęły młodych ludzi. Dla niektórych mówienie o nich głośno, bez ryzyka, że zostaną nie zrozumiani czy wręcz wyśmiani, mogło stanowić swoistego rodzaju łagodzący okład na zbolałą duszę.

Może jeszcze świadomość istniejących zagrożeń nie do wszystkich w równym stopniu dociera, ale prowadzona przez psychologa po każdym przedstawieniu rozmowa z młodymi artystami i publicznością na pewno pozwalała na szerokie otwarcie oczu na problemy i dylematy innych ludzi.

Ważną rzeczą w poszczególnych prezentacjach było wskazanie dróg wyjścia zarówno z  uzależnień  jak i doznawanej przemocy, podkreślenie roli jaką w życiu odgrywają: wybaczenie, miłość i przyjaźń, wzajemnego zaufanie, pomoc, wsparcie, tolerancja, empatia, terapia.

Optymizm młodzieży i wiara w to, że po chmurnym dniu dla każdego z nas może zaświecić słońce i nie ma spraw, których przy dobrej woli nie można rozwiązać, niech stanie się przesłaniem i drogowskazem dla wszystkich borykających się obecnie z trudnościami.

We wtorek kolejny dzień przeglądu – tym razem zaprezentowany zostanie świat widziany oczami młodszych dzieci – uczniów ze szkół podstawowych.

Cały zamysł organizacji przeglądu wyrósł z profilaktycznych idei działań prowadzonych od kilku lat w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W bieżącym jednak roku, w którym w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wiele się o niej mówi, zorganizowano go w ramach profilaktycznego projektu „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki”.  Jak pokazały teatralne prezentacje pierwszego dnia przeglądu, problemy społeczne często nie występują się w pojedynkę, ale się przeplatają i zazębiają.

Osoby chętne zobaczyć dalszy ciąg przeglądu serdecznie zapraszamy na wtorek.


… I PO DRUGIM DNIU PRZEGLĄDU

Jak się okazuje dzieci widzą świat inaczej, bardziej optymistycznie. Może to kwestia mniejszego życiowego doświadczenie i innego zasobu wiedzy o zagrożeniach czyhających na człowieka w codziennych realiach.

Podczas drugiego dnia przeglądu było radośniej, a zaprezentowane przez uczniów ( tym razem ze szkól podstawowych i świetlicy opiekuńczo wychowawczej ) spektakle,  dotykały takich tematów jak: nikotynizm, przeciwdziałanie chorobom i promocja zdrowia, ekologia. zapobieganie nietolerancji i agresji, przemoc, przyjaźń, pomoc koleżeńska.

Co prawda w debacie, która odbyła się po spektaklach, wielu młodych ludzi wspominało o konieczności zapobiegania alkoholizmowi oraz narkomanii, ale w samych przedstawieniach problematyka ta nie była dominującą. Uczniowie skoncentrowali swoją uwagę na przeciwdziałaniu temu co wokół nich złe, mówili o potrzebie wzajemnego zrozumienia, tolerancji i szacunku dla odmienności innych ludzi, o tym, co trzeba robić, aby być lubianym. Mówili o konieczności przeciwstawiania się przejawom przemocy, o szacunku jakim wszyscy ludzie powinni się obdarzać, aby świat był łagodny i pełen pogody. Zwracali również uwagę na potrzebą zachowania higieny osobistej, czystości w otoczeniu w celu utrzymania zdrowia i dobrej kondycji.

Przedstawienia miały ciekawą oprawę scenograficzną i muzyczną, a młodzi artyści pomysłowo zaprojektowane kostiumy. Dobra zabawa natomiast przeplatała się z nauką i działaniami profilaktycznymi.

Wszystkie grupy teatralne biorące udział w III Gminnym Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych nagrodzono odtwarzaczami MP3 oraz specjalnie na tę okoliczność zaprojektowanymi statuetkami, a każdego uczestnika i opiekuna małym, świątecznym podarunkiem.

Realizacja imprezy możliwa była dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skokach na projekt „Rodzina bez przemocy w Gminie Skoki” współfinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 

 

M. Wylegalska