Kończy się rok kalendarzowy i jubileuszowa X już edycja kampanii  profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której od lat uczestniczy Gmina Skoki.

Nadszedł czas na podsumowania, dlatego też rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na plakat o tematyce profilaktycznej ogłoszony właśnie w ramach działań kampanijnych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  w Antoniewie. Skierowany był do grup maksymalnie 2 – osobowych, w skład których mogli wchodzić uczniowie uczęszczający do klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Skoki.

Z prac, które napłynęły do oceny, jury wybrało trzy, które nagrodzono:

I miejsce przyznano Dominikowi Trzasko i Adrianowi Woźniakowi

II miejsce Piotrowi Malekowi i Maciejowi Michalikowi

III miejsce Marcinowi Wolnemu i Dariuszowi Michalakowi

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
Gminny koordynator ds. uzależnień