16 października w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbył się II Piknik Naukowy pod hasłem „ Nauka kluczem do przyszłości”. Był on podsumowaniem projektu edukacyjnego realizowanego w szkole od września bieżącego roku. 

Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor szkoły pan Wiesław Sierzchuła, który powitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli szkół z Mieściska, Rąbczyna i Witkowa. 

Impreza zaczęła się od występu szkolnego koła teatralnego „Iluzja”, które przygotowało przedstawienie pt. „ Europa da się lubić”. Grę młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami. 

Duże zainteresowanie wzbudziła także prelekcja badacza polarnego pana Bartłomieja Luksa z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Naukowiec opowiedział o trudnych warunkach panujących w Arktyce, jej zanieczyszczeniach i o Polskiej Stacji Badawczej im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. 

Po prelekcji przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w konkursie „Yeti – ulubieniec publiczności”. Zwyciężyła klasa Ia.

Na pikniku naukowym nie mogło zabraknąć doświadczeń. Studenci Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM w Poznaniu pod kierunkiem pani Małgorzaty Kalak wykonali ekstrakcję DNA z cebuli i zamrażanie róży w ciekłym azocie. Nasi gimnazjaliści pod opieką nauczycieli przygotowali doświadczenia i łamigłówki logiczne, które przyciągnęły wielu chętnych do zgłębiania tajników wiedzy z fizyki, matematyki i chemii.
W przerwach między doświadczeniami bawił wszystkich szkolny zespół „ Roses”.
Oprawą plastyczną imprezy była wystawa prac uczniowskich i fotogramów „Krajobrazy Spitsbergenu”.
Rada Rodziców naszego gimnazjum zadbała o to, by żaden uczestnik pikniku nie był głodny i przygotowała pyszne kiełbaski z grilla.
Niestety, nieodpowiednie warunki atmosferyczne nie pozwoliły na pokazy nieba przygotowane przez szkolne koło astronomiczne „Antares”.

Podczas pikniku rozstrzygnięto dwa konkursy: Szkolny Konkurs Wiedzy i Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „ Zagrożenia współczesnego świata”. 

Wyniki konkursu plastycznego
1 miejsce – Paulina Owczarzak -Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
2 miejsce – Joanna Szymczak – Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
3 miejsce – Paulina Marczak – Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie

Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy:
1 miejsce – Dominika Popkowska
2 miejsce – Joanna Kruczek, Aleksandra Samol
3 miejsce – Monika Dereżyńska, Klaudia Loręcka, Marta Szmyra, Paulina Szymkowiak 

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję sponsorom: Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki, pracownikom Zakładu Ekspresji Genów UAM w Poznaniu i panu Andrzejowi Pilaczyńskiemu. Dziękuję również Radzie Rodziców i personelowi technicznemu.