Uczniowie w Gminie Skoki

W roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Skoki edukacją szkolną i przedszkolną objętych zostało łącznie 1.355 młodych ludzi, jest to o 3 dzieci więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Najmłodsi, tj. dzieci w wieku 2,5 do 6 lat uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skoki, i tak: do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach uczęszcza 175 przedszkolaków, do Publicznego Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, z filiami w Rejowcu i Łosińcu – 116, do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie – 81, natomiast 18 dzieci objętych jest edukacją przedszkolną w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Akademia Rozwoju”.

Naukę w szkołach rozpoczęło i kontynuuje 965 uczniów. Do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach uczęszcza 778 uczniów, w tym 207 to uczniowie oddziałów gimnazjalnych klas II i III, natomiast do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, z filiami w Rejowcu, Lechlinie i Pawłowie Skockim – 187 uczniów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 było szczególnie ważnym wydarzeniem dla uczniów klas I. W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach swoją edukację szkolną rozpoczęło 65 uczniów, w Szkole Podstawowej w Jabłkowie 17 uczniów.

Wszystkim uczniom i przedszkolakom życzymy samych radosnych chwil spędzonych w szkołach i przedszkolach. I oczywiście samych sukcesów.


Reforma oświatowa w Gminie Skoki

Rok szkolny 2017/2018 to rozpoczęcie procesu trudnych zmian w oświacie.

Z 1 września 2017r., na terenie Gminy Skoki, rozpoczęły swoją działalność dwie ośmioletnie szkoły podstawowe, tj. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie z filiami w Lechlinie

/struktura organizacyjna klasy I-VI/, w Rejowcu /struktura organizacyjna klasy I-VI/ oraz w Pawłowie Skockim /oddział specjalny/ oraz Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, do której zostały włączone oddziały gimnazjalne klas II i III. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach z 31 sierpnia 2017r. zakończyło swoją działalność.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jabłkowie jest pani Sławomira Kędziora, natomiast w-ce dyrektorem pani Małgorzata Przybysz. Grono pedagogiczne szkoły stanowi 31 nauczycieli.

Nad organizacją pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach czuwa Dyrektor pan Wiesław Berendt, którego zastępcami są pan Wiesław Sierzchuła i pan Robert Dorawa. W szkole w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych jest 73 nauczycieli. Żaden z nauczycieli pracujących w roku szkolnym 2016/2017 w sześcioletniej szkole podstawowej i gimnazjum nie stracił pracy; przeciwnie zatrudnienie w ośmioletniej szkole podstawowej znalazło dodatkowo 7 nauczycieli.

Wszystkim nauczycielom, a szczególnie kadrom kierowniczym szkół życzymy wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności, które się wiążą z całym procesem zmian.


Awans zawodowy nauczycieli

W czasie, kiedy wszyscy uczniowie cieszyli się wakacjami, trzy nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach nerwowo zmagały się z trudem przygotowań, które wiążą się z podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Ciężka praca została nagrodzona. Miło nam powiadomić, że stopień nauczyciela kontraktowego uzyskała pani Paulina Jeske, stopień nauczyciela mianowanego pani Estera Kruszka natomiast stopień nauczyciela dyplomowanego pani Justyna Grzegorzewska.

Wyżej wymienionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.


Nowy żłobek na terenie Gminy Skoki

Miło nam poinformować, iż z 1 września 2017r. na terenie naszej gminy powstał drugi niepubliczny żłobek, do którego uczęszczać może 8 dzieci w wieku do lat 3. Niepubliczny Żłobek prowadzi swoją działalność przy Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym w Potrzanowie, a jego osobą prowadzącą jest pan Mieczysław Jarzembowski.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z oferty żłobka.