Chociaż młodzież żyje już głównie myślą o wakacjach i wypoczynku, to pewna niewielka grupa postanowiła popróbować swoich sił w ostatnim z konkursów ogłoszonych w ramach gminnej edycji kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł ”- konkursie literackim „ Moje sposoby na nudę ”.

Biorąc pod uwagę liczebność przedstawionych prac, komisja konkursowa postanowiła przyznać tylko jedną nagrodę główną, która przypadła w udziale Marcie Szmyra za pracę pt. „Nudny gość ”.

Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia: Paulinie Lipczyńskiej, Aleksandrze Samol i Annie Korzanowskiej.

Wytrwałym dziękujemy za zaangażowanie i mamy nadzieję, że w przyszłości więcej młodych ludzi odważy się do odkrywania swoich talentów i publicznego prezentowania własnych pomysłów.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznych konkursach.