8 maja przypada święto Bibliotekarza. Z tej okazji Burmistrz Tadeusz Kłos odwiedził Bibliotekę Publiczną w Skokach. Wręczył Dyrektor Elżbiecie Skrzypczak oraz pozostałym pracownicom Biblioteki kwiaty i słodki upominek. Przy wspólnej kawie podziękował paniom za trud włożony w rozwój czytelnictwa na terenie Gminy Skoki. Należy przypomnieć iż, Biblioteka w Skokach pełni także centrum kultury i jest organizatorem zdecydowanej większości imprez kulturalnych w naszej Gminie.

Wszystkim paniom serdecznie dziękujemy.