5 kwietnia tego roku 102 młodych mieszkańców Gminy Skoki zmierzyło się z testami wieńczącymi ich sześć lat nauki w szkole podstawowej. Większą grupę, bo aż 71 osobową stanowili uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, natomiast pozostała grupa, czyli 31 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. Sprawdzian składał się z dwóch części, które były przeprowadzone w jednym dniu. Pierwsza część, która trwała 80 minut obejmowała sprawdzenie wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki, historii i przyrody, natomiast druga część trwająca 45 minut z języka obcego nowożytnego. Sprawdzian był pisany przez uczniów klas VI po raz ostatni. Od roku szkolnego 2016/2017 ta forma egzaminu zostanie zniesiona. Uczniowie obecnych klas V mogą odetchnąć z ulgą, albowiem ich stres i nauka pod testy już ominie.