Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że zawarta została umowa na  nieodpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji  padłych zwierząt w 2011 roku.

Firmą obsługująca naszą Gminę jest jak tak w roku ubiegłym Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o.

Telefon do „punktu dyspozycyjnego” zlokalizowanego w Łabiszynie 52 384 44 43