informuje, że od 21 marca 2022 stacjonarne dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wągrowieckiego zostają wznowione.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:

  • dokonać rezerwacji online pod adresem: http://np.ms.gov.pl

albo

  • zadzwonić pod numer telefonu: 665 300 445 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00)

albo

  • wysłać e-maila na adres: oz@wagrowiec.pl

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowanie odpowiedniego dystansu.