Informujemy że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowe Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budkach nowo budowanych nie są kwalifikowane.

W związku z dużym zainteresowaniem programem priorytetowym „Czyste Powietrze”, a także stale pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi projektu, od 21 stycznia 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach rusza inicjatywa, mająca na celu przybliżenie Państwu zasad działania ministerialnego przedsięwzięcia. Stanowisko, o którym mowa i działający na nim pracownik, postara się przeprowadzić Państwa przez zawiłe meandry regulaminu naboru wniosków oraz w uproszczonym schemacie przedstawić zasady, mające ułatwić ubieganie się o dofinasowanie, tj. o zwrot części poniesionych kosztów inwestycji. Ideą Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Rządowy program Czyste Powietrze obok finansowania wymiany źródeł ciepła starej generacji przewiduje także dopłaty do termoizolacji budynków jednorodzinnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Wysokość dotacji powiązano z dochodem przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi ona od 30% do 60% kosztów inwestycji.

Na najwyższą, aż 60% dopłatę mogą liczyć ci, którzy miesięcznie mają do dyspozycji do 1400 zł netto na jednego członka rodziny. Przy dochodzie na osobę powyżej 1400 zł netto dotacja maksymalnie może wynieść 30%. Na dopłatę do zakupu źródła ciepła mogą liczyć inwestorzy remontujący stare budynki, natomiast dofinansowanie docieplenia dotyczy wyłącznie domów modernizowanych. Minimalna wartość inwestycji to 7 tys. zł, a maksymalne przewidziane wsparcie dla pojedynczego beneficjenta wynosi 53 tys. zł.

Trzecią formą wsparcia ma być ulga podatkowa. Sejm uchwalił już ustawę, dzięki której od stycznia 2019 r. nowa ulga podatkowa obejmie wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe.

Uzyskanie dotacji w rządowym programie „Czyste Powietrze” zależy przede wszystkim od tego czy kwalifikujemy się do udziału oraz od prawidłowo złożonego wniosku. Podstawowy problem to brak zaznajomienia się z dokumentacją Programu. Bez przeczytania instrukcji wypełniania wniosku i zapoznania się z regulaminem oraz zasadami udzielania dofinansowania, nie jest możliwe prawidłowe wypełnienie wniosku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, co oznacza, że są one oceniane na bieżąco. Wnioski przyjmują i rozpatrują właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski wypełniane są elektronicznie oraz papierowo, a pomocy przy ich wypełnianiu udzielają również pracownicy WFOŚiGW.

Zapoznaj się z zasadami wypełniania wniosku do programu „Czyste Powietrze”:

Konsultacje z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Skokach będą możliwe w każdy poniedziałek, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz w środy od 8:00 do 14:00, osobiście – segment B biuro nr 2 lub telefonicznie 61 8925800.