W życiu codziennym często spotykamy się ze zdarzeniami z udziałem zwierząt, takimi jak: potrącenia, kolizje, zabicia czy naturalne padnięcia. W każdym przypadku, z uwagi na gatunek zwierzęcia, jego status własnościowy oraz miejsce zdarzenia mamy do czynienia z różnymi działaniami służb i organów.

Dla mieszkańca najważniejszą informacją jest to, że jeśli nie zna właściciela zwierzęcia (również wałęsających psów), powiadamia w pierwszej kolejności organy Policji – Komisariat Policji w Skokach tel. (61) 841 59 80 bądź Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu tel. (67) 268 12 11. Dalszy sposób działania, komunikacja, podjęcie czynności należą do służb.

Dla przykładu mieszkaniec zauważył potrąconą sarnę na poboczu drogi i zgłosił fakt do Policji. Po takiej informacji zgłoszenie otrzymuje lekarz weterynarii, zarządca drogi i koło łowieckie, które dzierżawi dany obwód łowiecki, na którym doszło do zdarzenia. W zależności od odniesionych urazów, ran zwierzę podlega leczeniu w ośrodku rehabilitacji dla zwierząt lub uśmierceniu.

Dla pełniejszego zobrazowania złożoności przypadków poniżej wskazano działania właścicieli zwierząt, służb i organów:

Rodzaj zdarzenia: potrącenia i kolizje

 • Rodzaj zwierzęcia: pies, kot
 1. Właściciel zwierzęcia → Lekarz weterynarii
 2. Policja → Właściciel zwierzęcia → Lekarz weterynarii
 • Rodzaj zwierzęcia: pies, kot (zwierzęta bezdomne)
 1. Policja → Gmina → Lekarz weterynarii →Schronisko dla zwierząt
 • Rodzaj zwierzęcia: dzik, sarna
 1. Policja → Lekarz Weterynarii → Zarządca drogi → Koło Łowieckie
 2. Policja → Lekarz Weterynarii → Koło Łowieckie

Rodzaj zdarzenia: zabicia, naturalne padnięcia

 • Rodzaj zwierzęcia: pies, kot
 1. Właściciel zwierzęcia → Utylizacja zwierzęcia
 2. Policja → Właściciel zwierzęcia → Utylizacja zwierzęcia
 • Rodzaj zwierzęcia: pies, kot (zwierzę bezdomne)
 1. Policja → Zarządca drogi → Utylizacja zwierzęcia
 2. Policja → Właściciel nieruchomości → Utylizacja zwierzęcia
 3. Policja → Gmina → Utylizacja zwierzęcia
 • Rodzaj zwierzęcia: dzik, sarna
 1. Policja → Zarządca drogi → Utylizacja zwierzęcia
 2. Policja → Właściciel nieruchomości → Utylizacja zwierzęcia
 3. Policja → Koło Łowieckie → Utylizacja zwierzęcia
 4. Policja → Nadleśnictwo → Utylizacja zwierzęcia

W obowiązujących przepisach mamy wiele definicji, które wiążą się z tym tematem i dlatego warto wiedzieć, że:

 • zwierzęta domowe – to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
 • zwierzęta gospodarskie – to zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
 • zwierzęta bezdomne rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały
 • Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.