Zapraszamy na spotkanie

75

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,7 Ryb’’ oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Wojciech Cibail zapraszają na spotkanie 15 lipca (poniedziałek) o godz. 18.00 do Restauracji MORAŚ w Skokach

W związku z przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zapraszamy na spotkania konsultacyjne:

  • mieszkańców,
  • przedsiębiorców,
  • lokalnych liderów, przedstawicieli stowarzyszeń, grup działania, koła gospodyń wiejskich itp

Razem wypracujmy cele wskazujące przeznaczenie środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2021 – 2027, przeznaczonych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

Wspólnie zadecydujmy o kształcie strategii i celach, na które chcielibyśmy przeznaczyć pozyskane środki w ogłaszanych konkursach dla rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej ,,7 Ryb’’.

UWAGA niech nie zwiedzie Cie słowo „rybackość”, katalog możliwych przedsięwzięć do zrealizowania w ramach tych środków jest przeogromny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie obecności do biura LGR „7 Ryb” tel. 506 256 186.