Program Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie

79

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że od dnia 4 lipca br. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

  • dochód nieprzekraczający 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód nieprzekraczający 1590,00 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

  • osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do pracownika socjalnego:
    • poniedziałki w godzinach 1300 – 1530
    • wtorki w godzinach 1300 – 1500
    • środy – piątki w godzinach 800 – 1100