Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – wsparcie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, została zamieszczona pod linkiem

http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=920

Uwagi do oferty można zgłosić w ciągu 7 dni (do 25.09.2023 r.) na formularzu udostępnionym pod powyższym linkiem.