Na prośbę mieszkańców udostępniamy Państwu obiekt również poza godzinami pracy animatorów od 18 października 2023 roku

ORLIK BĘDZIE CZYNNY:

⚽️Od poniedziałku do soboty w godzinach 16.00 -21.00 (dostępny wraz z zapleczem i sprzętem przy obecności ANIMATORA)

⚽️Dodatkowo w soboty i niedziele od godz. 7.00 do 16.00 można korzystać z obiektu bez obecności animatora i dostępu do zaplecza oraz sprzętu sportowego.

Korzystający zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

Przebywanie na terenie obiektu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.

PRZYPOMINAMY, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY!!!

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pojawienia się aktów wandalizmu, bądź korzystania z obiektu niezgodnie z Regulaminem, dostęp do obiektu bez obecności animatora zostanie wycofany.