Ogłoszenie II konkursu na wsparcie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Link do ogłoszenia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?c=931