OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 4 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu
głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1Skoki place: Plac Kościelny, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Strażacki; ulice: Boczna, Jana Pawła II, Kościelna, Krańcowa, Kręta, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Pogodna, Poznańska, Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Rynkowa, Strumykowa, Wąska, Wodna.Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki  
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2Skoki ulice: Bliska, Wincentego Ciastowicza, Ludwika Dąbrowskiego, Dojazd, Dolna, Dworcowa, Falista, Górna, Graniczna, Irysowa, Kazimierza Wielkiego, Konwaliowa, Łąkowa, Okrężna, Osiedlowa, Podgórna, Poprzeczna, Rakojedzka, Różana, Tulipanowa.Przedszkole Samorządowe,
ul. Henryka Sienkiewicza 19, 62-085 Skoki  
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3Skoki ulice: Akacjowa, Antoniewska, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Bartosza Głowackiego, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Tadeusza Kościuszki, Leśna, Lipowa, Malinowa, Adama Mickiewicza, Polna, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wągrowiecka, Wczasowa, Wiśniowa, Zamkowa; Antoniewo, część miasta Karolewo.Przedszkole Samorządowe,
ul. Henryka Sienkiewicza 19, 62-085 Skoki
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4Chociszewko, Chociszewo, Kakulin, Nadmłyn, Rakojady.Świetlica Wiejska, Kakulin 17A, 62-285 Kakulin
5Antoniewo Górne, Bliżyce, Glinno, Jagniewice, Niedarzyn, Raczkowo, Wysoka.Świetlica Wiejska, Bliżyce 28A, 62-085 Bliżyce
6Brzeźno, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Gozdowiec, Ignacewo, Niedźwiedziny, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Sławica, Szczodrochowo.Świetlica Wiejska, Rejowiec 34, 62-093 Rejowiec
7Budziszewice, Potrzanowo.Świetlica Wiejska,
ul. Skocka 45, 62-085 Potrzanowo  
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
8Grzybowice, Grzybowo, Lechlin, Lechlińskie Huby, Roszkówko.Szkoła Podstawowa, Lechlin 9,
62-085 Lechlin
9Jabłkowo, Kuszewo, Pomarzanki.Szkoła Podstawowa, Jabłkowo 16A, 62-285 Jabłkowo
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
10Lechlinek, Łosiniec, Roszkowo.Przedszkole Publiczne w Jabłkowie Oddział Łosiniec, Łosiniec 23, 62-285 Łosiniec
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
11Rościnno.Świetlica Wiejska, Rościnno 24B, 62-085 Rościnno
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
12Miączynek, Pawłowo Skockie, Stawiany.Świetlica Wiejska, Pawłowo Skockie 10B/2, 62-093 Pawłowo Skockie
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
13Dom Pomocy Społecznej w JabłkowieDom Pomocy Społecznej Mateusz Kozłowski, Jabłkowo 19, 62-285 Jabłkowo

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Pile II najpóźniej do 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz KŁOS