Jaki pojemnik na odpady komunalne?

603

W ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń od firmy odbierającej odpady, iż odpady komunalne wystawiane do odbioru znajdują się w pojemnikach ogrodowych lub metalowych okrągłych typu SM, które nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczny sprzęt. Okrągłe pojemniki posiadają inny wymiar kołnierza przez co nie można ich podczepić na chwytak.

Informujemy, iż odpady wystawione do odbioru w nienormatywnych pojemnikach nie będą odbierane.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi i technicznym.

Pojemnik na odpady komunalne powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.:

  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo);
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny;
  • pojemnik nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno;
  • pojemnik powinien posiadać pokrywę;
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Informacja o nośności pojemnika umieszczona jest zawsze na produkcie w widocznym miejscu. Norma wskazuje na maksymalne obciążenie pojemnika:

Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcie przykładowego pojemnika, który posiada charakterystyczny kołnierz/chwytak przystosowany do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne:

Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki „nienormatywne”:

Mieszkańcy, którzy posiadają metalowe lub plastikowe pojemniki niezgodne z krajową normą proszeni są o ich wymianę.