Jeśli w Twoim najbliższym otoczeniu, nieruchomości, domu, mieszkaniu znajduje się rój lub gniazdo szerszeni to:

  • nie zbliżaj się do gniazda na odległość co najmniej 20 metrów,
  • nie usuwaj samodzielnie gniazda lub roju,
  • nie drażnij owadów poprzez rzucanie przedmiotami, pryskanie wodą lub środkami chemicznymi,
  • ostrzeż o tym osoby znajdujące się w pobliżu.

Rozpoczyna się okres, w którym strażacy odbierają coraz więcej telefonów związanych z prośbą o likwidację gniazd owadów (pszczół, os, szerszeni), które zagnieździły się w pobliżu domostw. Niestety wzywanie PSP o pomoc w takich przypadkach bywa częstokroć przez mieszkańców nadużywane. Przypominamy, że Państwowa Straż Pożarna interweniuje jedynie w wypadkach bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów.

Dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie stara się wnikliwie je analizować, może się tak zdarzyć, iż uzna interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną – brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas proponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd uciążliwych owadów.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż w takich przypadkach pomoc niosą również Pogotowia Rojowe, które nadal funkcjonują. Jeśli na terenie Miasta i Gminy Skoki u któregoś z mieszkańców zawiązała się rójka, pszczelarze z Pogotowia Rojowego chętnie ją zabiorą.

Poniżej wskazujemy dane kontaktowe do Lokalnego Pogotowia Rojowego znajdującego się w najbliższej odległości od granic administracyjnych Miasta i Gminy Skoki:

  • Budzyń, nr tel. 665 934 139
  • Poznań, nr tel. 508 570 017
  • Września, nr tel. 694 542 782

Mateusz Goździk