Zgodnie z Zarządzeniem nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z 19 stycznia 2023 określone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (…) na rok szkolny 2023/2024.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się od 15 maja 2023 roku złożeniem wniosku wraz z dokumentami, a kończy 24 lipca 2023 roku podaniem do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające natomiast będzie odbywało się w terminie od 25 lipca 2023 roku do 11 sierpnia 2023 roku. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod adresem https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/termin/.

Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych mają do wyboru trzy typy szkół ponadpodstawowych: 4.letnie – liceum ogólnokształcące,  5.letnie – technikum oraz 3.letnią Branżową Szkołę I stopnia.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Poznańskim na rok szkolny 2023/2024 podobnie tak jak w minionych latach odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego – NABÓR PCSS  i będzie prowadzona razem z Miastem Poznań. Do wspólnej rekrutacji z Powiatem Poznańskim przystąpiły także szkoły znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego, dla których organem prowadzącym są gminy.

Zatem w tegorocznej rekrutacji elektronicznej udział wezmą wszystkie publiczne szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu poznańskiego.

Kandydat zainteresowany szkołami z powiatu poznańskiego, jak i miasta Poznań wskazuje swoje wybory na jednym wniosku. W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 kandydat może wybrać maksymalnie 4 szkoły z Powiatu Poznańskiego i 4 szkoły z Poznania oraz dowolną liczbę klas w tych szkołach. Czyli w sumie można dokonać wyboru 8 szkół. Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych oddziałów. Oddział który jest pierwszy na liście, to ten do którego kandydat najbardziej chce się dostać, ostatni to ten, na którym zależy mu najmniej. Wybór placówek należy dostosować do zainteresowań oraz predyspozycji kandydatów.

Należy pamiętać, że uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia, czy do oddziałów, które wybiorą obowiązują dodatkowe kryteria i dokumenty.

Pełna lista szkół powiatu poznańskiego oraz miasta Poznania biorących udział w naborze elektronicznym znajduję się na stronie internetowej Nabór PCSS pod adresem https://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Powiat wągrowiecki – możliwość wyboru szkół – 3

Przyszłym absolwentom szkół podstawowych życzę sukcesów w egzaminach

Pedagog/doradca zawodowy Krzysztof Ołdziejewski