Gmina Skoki zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek dotyczący udzielenia dotacji na zadanie pod nazwą „Usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Mieszkańcy naszej gminy, zainteresowani odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie zamieszczonej poniżej deklaracji do 17 marca 2023 do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Pozyskane informacje pomogą nam oszacować ilość takich odpadów.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje odbioru odpadów.

Informujemy, że realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania dotacji, przy czym każdy, we własnym zakresie, będzie zobowiązany do dostarczenia oczyszczonych i posegregowanych według rodzaju odpadów do wskazanego przez gminę miejsca.