Zgodnie z Uchwałą NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 należy do końca 2023 wymienić stare, pozaklasowe piece na węgiel, którymi ogrzewa się budynki mieszkalne.

Od 1 stycznia 2024 można będzie użytkować piece węglowe spełniające ekologiczne normy spalania 3, 4  lub 5  klasy. Piece 3 i 4 klasy mogą być użytkowane do końca 2027. Dotyczy to również pieców na ekogroszek oraz drewno opałowe.

Domowe kotły (piece) na węgiel i drewno opałowe niespełniające wymogów żadnej klasy należy wymienić do 31 grudnia 2023. Stary piec można zastąpić ogrzewaniem gazowym, piecem 5 klasy na ekogroszek lub na pellet drzewny. Można zastosować rozwiązanie ekologiczne np. pompy ciepła, a nawet piece zgazowujące drewno opałowe.

Od 2022 nie ma już dotacji do zakupu pieca na węgiel ekogroszek – nawet jeżeli jest to piec 5 klasy.

Obecnie jest możliwość otrzymania w ramach Programu Czyste Powietrze pomocy finansowej do kosztów wymiany pieca. Wymagane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, który składamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach każdy mieszkaniec, który jest właścicielem zamieszkałego domu jednorodzinnego na terenie naszej gminy może otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie sporządzenia takiego wniosku.

Podstawowe dofinansowanie (dotacje) są w wysokości 40 – 45 % kosztów wg. Rachunków – faktur. Są ustalone pewne maksymalne kwoty dotacji.

Przykładowo do wymiany pieca na ogrzewanie gazem dofinansowanie może wynosić do 8.300 zł, a w przypadku niskich dochodów do 13.900 zł. W przypadku pomp ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności podstawowa dotacja do 19.400 zł, przy niskich dochodach do 28.100 zł.

W przypadku niskich dochodów w rodzinie, to znaczy niskich dochodów miesięcznych na członka rodziny dotacje są wyższe do 70 – 80 % kosztów. Do wniosku wymagane jest zaświadczenie o dochodach w rodzinie wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w poniedziałki i środy, w Gminnym Punkcie Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, telefon 61 89 25 800.
Kida Stanisław