Świetlice wiejskie – nowy cennik i zasady wynajmu

W grudniu 2019 roku Radni Rady Miejskiej Gminy w Skokach podjęli Uchwałę nr XIII/109/2019 w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Skoki, przekazanych sołectwom. Na podstawie tej Uchwały, Burmistrz w drodze Zarządzenia ustalił opłaty za wynajem świetlic wiejskich.

Z uwagi na wysoką inflację oraz rosnące ceny energii i opału zaistniała konieczność zmiany dotychczas obowiązujących stawek najmu i opłat za media. W związku z tym, w dniu 29 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podpisał Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Skoki (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=16268).

Poniżej przedstawiono nowe stawki czynszu najmu oraz opłat za media, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku:

Lp.MiejscowośćPowierzchnia sali głównej bez kuchni, toalet, korytarzy i innych pomieszczeństawka za 1 dobę bruttostawka za
 1 godzinę
brutto
1Bliżyce95 m2150 zł15 zł
2Brzeźno51 m2150 zł15 zł
3Budziszewice52 m2150 zł15 zł
4Glinno25 m2100 zł10 zł
5Grzybowo35 m2100 zł10 zł
6Kakulin172 m2250 zł25 zł
7Kuszewo47 m2150 zł15 zł
8Potrzanowo147 m2250 zł25 zł
9Jagniewice30 m2100 zł10 zł
10Raczkowo30 m3100 zł10 zł
11Rościnno145 m2250 zł25 zł
12Pawłowo Skockie117 m2250 zł25 zł
13Stawiany122 m2200 zł20 zł
14Rejowiec44 m2150 zł15 zł

Opłaty za media:

za energię2 zł brutto za 1 kWh
za wodę5,00 zł brutto za 1 m3
za ścieki wprowadzone do kanalizacji sieciowej12 zł brutto za 1 m2

za ścieki wprowadzone do zbiornika bezodpływowego22 zł brutto za 1 m3
za ogrzewanie25% stawki najmu (opłata ta zostanie naliczona w sezonie grzewczym tj. od 1 października do 30 kwietnia)
za odpady18 zł (opłata ryczałtowa obowiązuje w przypadku jednorazowego najmu trwającego powyżej 3 godzin)

Ponadto, Burmistrz postanowił docenić mieszkańców sołectw, którzy w szczególny sposób angażują się w pracę na rzecz świetlic wiejskich i ustalił zniżkę w wysokości 25% stawki czynszu najmu dla takich osób. Zaangażowanie to będzie potwierdzał sołtys na wniosku o najem świetlicy.

Jak wynająć świetlicę? – przypomnienie zasad wynajmu

  1. Wypełnij wniosek (druk wniosku) i skontaktuj się z Opiekunem świetlicy – aby ustalić czy w wybranym przez Ciebie terminie świetlica jest dostępna (opiekun świetlicy musi potwierdzić na wniosku dostępność terminu).
  2. Przyjdź do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, aby złożyć wniosek.
  3. W Urzędzie Miasta i Gminy sporządzona zostanie umowa najmu świetlicy. Na jej podstawie wystawiona zostanie faktura.
  4. Zapłać za najem na minimum 5 dni przed planowanym wynajęciem świetlicy.
  5. Udając się po odbiór kluczy do świetlicy weź ze sobą POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY! Tylko na tej podstawie opiekun świetlicy wyda Ci kluczę.
  6. Podczas odbioru kluczy wypełnij z Opiekunem świetlicy protokół zdawczo-odbiorczy (druk protokołu), gdzie zanotujecie stany początkowe liczników- PRĄDU, WODY i ŚCIEKÓW.
  7. Po zakończeniu uroczystości i doprowadzeniu świetlicy do stanu takiego jak w dniu odbioru kluczy spotkaj się z Opiekunem świetlicy i wypełnij do końca protokół zdawczo-odbiorczy (zanotujcie stany końcowe liczników).
  8. Dostarcz do Urzędu Gminy protokół, a księgowość po obliczeniu zużycia mediów wystawi za nie fakturę, którą otrzymasz pocztą.
  9. Wystarczy zapłacić i PLANOWAĆ KOLEJNĄ UROCZYSTOŚĆ!