W związku z wejściem w życie Ustawy z 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina Skoki przystąpiła do programu dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców.

Do dokonania zakupu preferencyjnego może przystąpić osoba w gospodarstwie domowym, która łącznie spełnia niżej określone warunki:

  • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
  • nie nabyła do tej pory węgla w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 w ilości co najmniej 1500 kg (gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r.) lub 3000 kg (gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 roku) – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł brutto w następujących transzach:

  • do końca 2022 roku –1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – 1,5 tony węgla.

Cena węgla nie będzie obejmować transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych należy składać w punktach obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek winien opatrzony być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Wzór wniosku do pobrania:

UWAGA:
Uruchomienie sprzedaży węgla przez Gminę Skoki we współpracy z lokalnymi składami węglowymi uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Na obecną chwilę Gmina Skoki nie posiada informacji o:
– terminie, w jakim rozpocznie się sprzedaż,
– ilości oraz rodzaju węgla jaki Gmina będzie mogła kupić od spółki rządowej