Wypełnij ankietę na stronie https://rowerowyklimat.pl/

Pierwsza edycja badań miała miejsce w 2020. Dzięki Państwu gmina Skoki została nagrodzona za osiągnięcie najwyższej frekwencji w kategorii miast do 50 tys. mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie tak dużej ilości ankiet, oznacza to, ni mnie ni więcej, że rower jest ważnym elementem życia mieszkańców naszej gminy, to zarówno w codziennym poruszaniu się, jaki i do spędzania wolnego czasu.

Oto raport jaki powstał dla naszej gminy dzięki Państwa opiniom: https://rowerowyklimat.pl/lib/uc6uy0/Raport-Skoki-2020-kucgtkjc.pdf

Oto Raport dla całej Metropolii Poznań:
https://rowerowyklimat.pl/lib/uc6uy0/Raport-Metropolia-Poznan_web-kugty1ef.pdf

Raport ogólnokrajowy:
https://rowerowyklimat.pl/lib/uc6uy0/Raport-PL-2020-kucga399.pdf

W założeniu badania mają odbywać się w cyklu dwuletnim i dla tego Polska Unia Mobilności Aktywnej ruszyła z kolejną edycją Badań Rowerowego Klimatu, a gmina Skoki ponownie bierze w nich udział.

Czy Twoja miejscowość traktuje ruch rowerowy wystarczająco poważnie?

Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresów?

Badania próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania, stwarzając wielowymiarowy obraz sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

A więc wypełnij ankietę na stronie https://rowerowyklimat.pl/