Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w siedzibie Ośrodka w godz. pon. 8.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.


Wnioski można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Robert Rogaliński