Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż od 1 sierpnia 2022 można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, trwający od 01.11.2022r. do 31.10.2023.

  • Dla wniosków złożonych do 31 sierpnia 2022, wydanie decyzji oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpią do 30 listopada 2022r.
  • Dla wniosków złożonych od 1 września 2022 do 31 października 2022, wydanie decyzji oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpią do 31 grudnia 2022r.
  • Dla wniosków złożonych od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022, wydanie decyzji oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpią do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowych informacji dot. świadczeń rodzinnych udzielają pracownice Działu świadczeń rodzinnych tut. OPS – Anna Przykucka oraz Marta Smętek, nr tel. 061 892 58 27.