Przypominamy, że od 1 do 31 sierpnia 2022 r. rolnicy posiadający na terenie naszej gminy grunty rolne mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski mogą składać rolnicy, którzy nie złożyli lub nie wykorzystali rocznego limitu zwrotu podatku w pierwszym półroczu 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.,
  2. oświadczenie o pomocy publicznej,
  3. w przypadku hodowcy bydła, który składa wniosek po raz pierwszy w tym roku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  1. 110 zł x ilość użytków rolnych oraz
  2. 40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.

Dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1 zł (w ramach rocznego limitu)

Informacja o liczbie bydła w gospodarstwie (DJP) wydawana jest na wniosek producenta rolnego (hodowcy bydła) przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu, ul. Grunwaldzka 30.

Celem sprawniejszej i szybszej realizacji wypłaty prosi się o przygotowanie i podanie rachunku bankowego, na który dokona się zwrotu należnego podatku akcyzowego w październiku br., po otrzymaniu na ten cel dotacji od Wojewody.

Wnioski przyjmowane będą w punkcie obsługi interesanta (wejście A od ul. W. Ciastowicza 11) Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Druk wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej urzędu w zakładce: Co i jak załatwić w urzędzie?Referat Gospodarki Budżetowej – punkt 10 „Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego”, lub w siedzibie Urzędu.