W Sławicy na terenie działek letniskowych realizowany jest 3 etap budowy wodociągu. Zakresem wodociągowania objęte będą wszystkie działki nie posiadające jeszcze infrastruktury wodociągowej zlokalizowane przy ul. Gackiej, Zalesie, Jagodowej, Jaśminowej, Biedronki, Modrakowej, Makowej, Jałowcowej, Promienistej, Bluszczowej, Tęczowej, Pięknej, Kąpielowej, Błękitnej, Spacerowej i Bluszczowej.

Gmina Skoki jako inwestor zadania buduje w pasie drogowym sieć wodociągową i fragment przyłącza wodociągowego z rury PE o średnicy 32mm do granicy działki tj. ogrodzenia.

Dalszą budowę przyłączy wodociągowych właściciele posesji będą mogli rozpocząć po zakończeniu budowy wodociągu przez Gminę Skoki.

Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prób szczelności wodociągu, dezynfekcji i wykonania bakteriologicznego badania wody ze skutkiem pozytywnym. Planowany termin zakończenia zadania przez to koniec sierpnia tego roku.

Po tym terminie właściciele nieruchomości przyległych do wodociągu będą mogli kontynuować budowę przyłącza wodociągowego na terenie własnej posesji. W tym celu, należy wystąpić do użytkownika wodociągu tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach ul. Wągrowiecka 43 B (tel. 61/8-124-521), o wydanie warunków technicznych.

Dalsza budowa przyłącza wodociągowego wykonywana jest staraniem i na koszt właściciela działki na warunkach określonych  przez ZWiK w Skokach.