Od 1 stycznia 2022 weszły w życie ważne zmiany w programie „Rodzina 500+”. Obsługą programu w zakresie wniosków o świadczenia wychowawcze składanych od 1 stycznia 2022 zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2022  wnioski o świadczenie wychowawcze można składać do ZUS wyłącznie online, a pieniądze trafią na konto bankowe.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 nadal są realizowane przez dotychczasowe organy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach kontynuuje wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022.

Od 1 lutego 2022, ruszył nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal emp@tia.

Przypominamy o złożeniu wniosku do 30 czerwca 2022 aby zachować kontynuację pobieranego świadczenia wychowawczego 500+.

ZUS zapewnia pomoc w sprawie prawidłowego złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w swojej placówce przy ul. Przemysłowej 11 w Wągrowcu.

Informacji udziela: Iwona Tyll tel. nr tel. 61/8925-827 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach