Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

З середи (16 березня) громадяни України, які втекли до Польщі перед війною після 24 лютого, зможуть подавати заявки на номер PESEL.

Наявність цього номера дозволить вам використовувати, серед іншого з охорони здоров’я, соціального забезпечення або відкриття компанії в Польщі. У той же час ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Хто може отримати PESEL?

Усі, хто:

 • прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями,
 • звітує (подає заяву) у будь-яке комунальне відділення.

Co trzeba przygotować?

 1. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym .
 2. Dokument, który potwierdzi tożsamość i dane, które podane są we wniosku.We wniosku wypełnionym w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 3. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Bezpłatnie zdjęcia wykonywać będzie można:

 • Zakład Fotograficzny Kasper Grzegorzewski, ulica Zamkowa 2, wejście od ulicy Wągrowieckiej w Skokach, w godzinach 10-21.
 • Foto Video Mix. Usługi fotograficzne, ulica Kazimierza Wielkiego 10, w Skokach, w godzinach 10-16

Aby uzyskać profil zaufany, należy mieć:

działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego wnioskodawca jest wyłącznym użytkownikiem, adres e-mail, .
Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców.

Umów się na wizytę. W tym celu prosimy o kontakt pod nr tel. 618925810, aby umówić termin złożenia wniosku.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do urzędu gminy. Urzędnik pobierze odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie(w przypadku braku dokumentów)
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Що потрібно підготувати?

 1. Заява про надання громадянину України номера PESEL у зв’язку зі збройним конфліктом.
 2. Документ, що підтверджує особу та дані, зазначені в заяві.У заяві, що заповнюється від імені неповнолітньої (дитини до 18 років), дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.
 3. Кольорова фотографія на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) та – в темних окулярах або в капелюсі – відповідний сертифікат.

Фотографуйте безкоштовно:

 • Фотомайстерня Каспера Гжегожевського, вулиця Замкова, 2, вхід з вулиці Вонгровецької у Скоках, з 10:00 до 21:00.
 • Фото Відео Мікс. Послуги фотозйомки, вулиця Казімежа Великого 10, у Скоках, з 10:00 до 16:00

Щоб отримати довірений профіль, ви повинні мати:

робочий мобільний телефон з номером польського оператора, єдиним користувачем якого є заявник, адреса електронної пошти,.
Ваші відбитки пальців будуть зняті, коли ви подасте заявку.

Призначати зустріч. З цією метою зв’яжіться з нами за номером 618925810, щоб домовитися про дату подачі заявки.

Заповнену заяву разом з необхідними документами та фотографією необхідно принести до комунальної служби особисто. Продавець візьме ваші відбитки пальців.
Присутність дитини до 12 років при подачі заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі декларації (за відсутності документів)
Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.

Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні