Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu przedstawia listę Lekarzy Weterynarii wyznaczanych w 2022 do badania mięsa zwierząt gospodarskich oraz badania mięsa zwierząt łownych przeznaczonego na użytek własny na terenie powiatu wągrowieckiego:

Lp.Imię i nazwiskoAdres i telefon kontaktowy
1.Wiesław Węgrzynul. Kościuszki 64/1, 62-100 Wągrowiec,
Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Wągrowcu
tel. (67) 26 21 010, 606 386 241
2.Ewelina PrzyłuckaPunkt Wytrawiania Mięsa w Mieścisku: ul. Parkowa 7, 62-290 Mieścisko
Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Wągrowcu
tel.  505 436 032  
3.Mirosław GawkowskiPunkt Wytrawiania Mięsa w Gołańczy: ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz,
tel. (67) 26 83 222