Dzieci, które chcą rozpocząć swoją edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierają i składają osobiście wnioski zgłoszeniowe do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 31 stycznia 2022 do 18 lutego 2022r. (włącznie) w godzinach: od 7.00 do 15.00.

(biuro nr 4 p. Emilia Kubicka, biuro nr 7 p. Małgorzata Futro).

Wnioski dotyczące rekrutacji wraz załącznikami można pobrać osobiście w przedszkolu.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które po zakończonej rekrutacji zostaną przyjęte do przedszkola, są zobowiązani do podpisania deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

Termin podpisywania w/w deklaracji zostanie podany w późniejszym terminie.

Dzieci kontynuujące swoją edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach nie biorą udziału w rekrutacji.

Jednakże rodzice/opiekunowie prawni pobierają i składają osobiście deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022r. (włącznie) w godzinach: od 7.00 do 15.00.

(biuro nr 4 p. Emilia Kubicka, biuro nr 7 p. Małgorzata Futro).

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

Termin podpisywania w/w deklaracji zostanie podany w późniejszym terminie.

Prosimy o zachowanie wyznaczonego terminu.

zdjęcie lotnicze Przedszkola Samorządowego w Skokach z przyległym terenem i Placem Gąski