Informujemy, że można składać w wersji papierowej wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

infografika obrazująca treść artykułu

Organem realizującym zadania z zakresu dodatków osłonowych w Gminie Skoki jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.

infografika obrazująca treść artykułu

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00 zł lub 500,00 zł*, przy założeniu, że dochód miesięczny nie przekroczy 2 100,00 zł;
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00 zł lub 750,00 zł*, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie;
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 zł lub 1 062,50 zł*, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie;
  • gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 1 150,00 zł lub 1437,50 zł*, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie.

 *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski w wersji papierowej można składać do 31 października 2022 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 17:00 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.