Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 8 listopada 2021

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego.

Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) WYMAGA WIZYTY W URZĘDZIE (tak jak w przypadku paszportu).

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności nowych dowodów osobistych:

  • 10 lat – dla osób od 12. r. życia;
  • 5 lat – dla osób do 12. r. życia;
  • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od:

  • dzieci poniżej 12. r. życia;
  • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.

Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

  • w momencie odebrania dowodu przez obywatela

lub

  • gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

grafika obrazująca opisaną powyżej treść na temat nowego dowodu osobistego z podpisem i odciskiem palaca