Niebawem w sprzedaży przetargowej pojawią się bardzo atrakcyjne działki budowlane położone w Skokach w rejonie ulicy Rakojedzkiej. Nieruchomości oznaczone są numerami geodezyjnymi 70/21 i 70/22.

Działki leżą w zacisznym miejscu, na obrzeżach miasta Skoki, graniczą z lasami i gruntami ornymi. Nieruchomości te są bardzo duże. Działka 70/21 ma powierzchnię 11517 m2, zaś działka 70/22 ma powierzchnię 6489 m2.

Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną. Ustalenia tego planu określają między innymi: obowiązujące nieprzekraczalne linie zabudowy (15 m od granicy lasu, 10 m od granicy nieużytku), maksymalną powierzchnię zabudowy do 10 % terenu, obowiązek zachowania istniejących walorów krajobrazowych oraz nakaz zapewnienia czterech miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Na działce 70/21 w centralnej części znajduje się dodatkowo nieużytek (naturalne zagłębienie terenu), który może zostać wykorzystany na zbiornik wodny.

Gmina Skoki planuje sprzedaż powyższych nieruchomości na początku 2022 roku.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat aktualnych ogłoszeń o przetargach na działki gminne na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń na stronie www.gmina-skoki.pl oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w zakładce Przetargi i Zamówienia.