W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach.  

W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62 – 064 Plewiska.
    Cena oferty: 4 108 954,40 zł brutto
  • P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62 – 085 Skoki

Cena oferty: 3 922 188,60 zł brutto 

30 listopada 2021r. Gmina Skoki zawarła umowę na podstawie, której P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach będzie od 1 stycznia 2022 roku realizować usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy:  tj. od 1.01.2022 – 31.12.2022 roku.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022:

Rejon 1 Miasto Skoki – 2022
Ulice: Akacjowa, Antoniewska oraz Leśniczówka Antoniewo (nr 17), Bliska, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Dojazd, Dolna, Falista, Głowackiego, Górna, Graniczna, Irysowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Malinowa, Okrężna, Osiedlowa, Piła Młyn, Podgórna, Polna do grobli na rzece Mała Wełna (nr 1-30), Poprzeczna, Rakojedzka (oprócz nr 40 i 40A), Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wiśniowa.


Rejon 2 Miasto Skoki – 2022
Ulice: Boczna, Ciastowicza, Dąbrowskiego, Dworcowa, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Krańcowa, Kręta, Krótka, Łąkowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Pl. Kościelny, Pl. Powstańców Wielkopolskich, Pl. Strażacki, Pogodna, Poznańska, Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Rynkowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Strumykowa, Turystyczna, Wągrowiecka oraz Roszkówko do komisu (nr 13 – 14), Wąska, Wczasowa, Wodna, Zamkowa.

Rejon 3 -2022
Niedźwiedziny (nr 20, 22, 26), Rejowiec (nr 41 – 45), Skoki ul. Polna nr 31 – do końca (kompleks działek nad J. Karolewskim /Karolewo/), Sławica (nieruchomości zamieszkałe + działki rekreacyjne).

Rejon 4 – 2022
Brzeźno 17 i 17A, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Gozdowiec, Ignacewo, Jabłkowo (nr 32 – 35 /Jabłkowo-Nowiny/), Kakulin (nr  1, 1a, 33-35), Karolewo (w tym Leśniczówka oraz WKW „TROĆ” Skoki), Miączynek, Nadmłyn, Niedarzyn, Pomarzanki, Potrzanowo – betonka 3,5 km (ul. Włókna 14), Raczkowo (nr 16 – 18 /Raczkowo-Huby/), Skoki, ul. Rakojedzka 40 i 40A, Stawiany – Stara Leśniczówka, Stowarzyszenie Ogrodowe „Sława Wielkopolska” (nieruchomości zamieszkałe).

Rejon 5 – 2022
Budziszewice, Grzybowo (nieruchomości zamieszkałe + działki rekreacyjne), Potrzanowo (nieruchomości zamieszkałe + działki rekreacyjne) oprócz Potrzanowo – betonka 3,5 km (ul. Włókna 14), Rościnno (nieruchomości zamieszkałe + działki rekreacyjne).

Rejon 6 – 2022
ROD „JEDNOŚĆ” w Skokach (nieruchomości zamieszkałe), ROD „SEMAFOR” w Szczodrochowie (nieruchomości zamieszkałe).

Rejon 7 – 2022
Brzeźno (oprócz nr 17 i 17A), Niedźwiedziny (oprócz nr 20, 22, 26), Pawłowo Skockie, Rejowiec (oprócz nr 41-45), Sława Wlkp., Stawiany, Szczodrochowo (wieś).

Rejon 8 – 2022
Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Roszkowo, Roszkówko – od strony Lechlina i Rościnna (nr 1 – 12). 

Rejon 9 – 2022
Antoniewo, Antoniewo Górne, Bliżyce, Glinno, Jabłkowo (oprócz nr 32 – 35 /Jabłkowo-Nowiny/), Jagniewice, Kakulin (oprócz nr 1, 1a, 33 – 35), Kuszewo, Raczkowo (oprócz nr 16 – 18 /Raczkowo-Huby/), Rakojady, Wysoka.