Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej w Skokach – 1 kwietnia

  170

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Piłka siatkowa staje się coraz popularniejsza w naszej gminie, co za tym idzie zapotrzebowanie na sportową rywalizację. Do kalendarza sportowych wydarzeń gminy Skoki dołożyliśmy nowe wydarzenia – Wielkanocny Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza.
  Zawody 1 kwietnia, zapisy już od dziś!

  Nie zwlekaj, liczba drużyn ograniczona. Poniżej szczegółowy Regulamin oraz sposób zgłaszania drużyn. serdecznie zapraszamy.

  REGULAMIN I Wielkanocnego turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

  1.Cel:

  • popularyzacja piłki siatkowej,
  • integracja mieszkańców Gminy,
  • zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
  • popularyzacja zdrowej i sportowej rywalizacji.

  2. Organizator:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
  • przedstawiciel organizatora: Kamila Fredrych (tel. 61 8925824),

  3. Termin i miejsce:

  • 01.04.2023r.- Hala Widowiskowo- Sportowa w Skokach ul. Rogozińska 1.
  • rozpoczęcie turnieju godzina 9:00, zbiórka drużyn 8:30.

  4. Zasady udziału:

  • w turnieju może uczestniczyć maksymalnie 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń),
  • w turnieju mogą wziąć udział drużyny 6-8 osobowe składające się z osób grających amatorsko.
  • w turnieju nie mogą wziąć udziału osoby grające zawodowo w lidze,
  • składy drużyn muszą być mieszane z tym, że podczas meczu w polu gra zawsze jedna kobieta,
  • prawo startu mają drużyny minimum 6 osobowe, maksymalnie 8 osobowe. Wszelkie zmiany składu osobowego drużyny należy zgłosić Organizatorowi.
  • zawodnik może być reprezentantem tylko jednej drużyny,
  • zgłoszona drużyna musi wytypować Kapitana Drużyny oraz osobę do przekładania punktów pozostałych meczów,
  • w przypadku problemów dotyczących składu osobowego drużyny, bądź też zgłaszanych przez drużyny ewentualnych uwag, organizator podejmie decyzję dotyczącą dopuszczenia drużyny lub osób do rozgrywek.

  5. Zgłoszenia:

  • zgłoszenia drużyn należy przesłać drogą e-mail na adres k.fredrych@gmina-skoki.pl
   do dnia 10.03.2023r. według Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu

  6. Sposób przeprowadzenia turnieju:

  • Organizator w dniu turnieju przeprowadzi losowanie na podstawie którego zespoły zostaną podzielone na dwie grupy „A” i „B”,
  • w grupach zespoły rywalizują każdy z każdym, a w następnej fazie turnieju zespoły, które zajęły 1 miejsce w grupach walczą o 1-2 miejsce, które zajęły 2 miejsca w grupach walczą o 3-4 miejsce itd.,
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu gry w przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 drużyn.

  7. Klasyfikacja:

  • mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów),
  • o miejscu w grupie decyduje ilość punktów odpowiednio za wygraną 2 pkt za przegraną 0 pkt,
  • w wypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek „małych punktów”.

  8. Zasady finansowania:

  • koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator.

  9. Postanowienia końcowe:

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od NW, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
  • do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator,
  • Organizator nie zapewnia zawodnikom poszczególnych drużyn ubioru sportowego na rozgrywane mecze,
  • w sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielem Organizatora (pkt 2).