7 Rajd Rowerowy BIBLIOTEKARZA – 22 maja

  0
  78

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Rajd Rowerowy Bibliotekarza
  odbędzie się w niedzielę 22 maja 2022

  1. Zadaniem rajdu jest:

   1. Promocja rekreacyjnego, aktywnego spędzania czasu na rowerze.
   2. Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Skoki.
   3. Promocja czytelnictwa.

  2. Organizatorem Rajdu jest:

   1. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
   2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach
   3. Informacja 691 726 319.

  3. Trasy rajdu:

  Skoki – START godz. 10. Biblioteka w Skokach. Długość trasy w formie pętli ok. 15 km.
  Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany ilości podanych kilometrów.

  4. Rajd będzie poprowadzony drogami o urozmaiconym podłożu. Głównie w warunkach terenowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z ewentualne błoto lub duży piasek na trasie, co często warunkuje pogoda.

  5. Tempo przejazdu rekreacyjne.

  6.Zapisy od 9 do 19 maja na adres turystyka@gmina-skoki.pl lub do wyczerpania się

  7. Limit miejsc 100 osób, limit nie dotyczy mieszkańców Gminy Skoki.

  8. Na mecie na każdego zgłoszonego uczestnika czekać będzie posiłek regeneracyjny oraz możliwość udziału w konkursach z nagrodami.

  9. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.

  10. Dzieci i młodzież do 16 lat uczestniczą w rajdzie jedynie pod opieką dorosłego opiekuna.

  11. Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego. Rajd odbędzie się w otwartym ruchu drogowym.

  12. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne za wyjątkiem znaczących anomalii pogodowych.