7 Mikołajkowego turnieju piłki siatkowej – 9 grudnia

  86

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  REGULAMIN
  „VII Mikołajkowego turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki”

  1. Cel:
  – popularyzacja piłki siatkowej,
  – integracja mieszkańców Gminy,
  – zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
  – popularyzacja zdrowej i sportowej rywalizacji.

  2. Organizator:
  – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
  – przedstawiciel organizatora: Kamila Fredrych (tel. 61 8925824),

  3. Termin i miejsce:
  – 09.12.2023r.- Hala Widowiskowo- Sportowa w Skokach ul. Rogozińska 1.
  – rozpoczęcie turnieju godzina 9:00, zbiórka do godz. 8:30.

  4. Zasady udziału:
  – w turnieju może uczestniczyć maksymalnie 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń),
  – w turnieju mogą wziąć udział drużyny 6-8 osobowe składające się z osób grających amatorsko.
  – w turnieju nie mogą wziąć udziału osoby grające zawodowo w lidze,
  – składy drużyn muszą być mieszane z tym, że podczas meczu w polu gra zawsze jedna kobieta,
  – prawo startu mają drużyny minimum 6 osobowe, maksymalnie 8 osobowe. Wszelkie zmiany składu osobowego drużyny należy zgłosić Organizatorowi.
  – zawodnik może być reprezentantem tylko jednej drużyny,
  – zgłoszona drużyna musi wytypować Kapitana Drużyny oraz osobę do przekładania punktów pozostałych meczów,
  – w przypadku problemów dotyczących składu osobowego drużyny, bądź też zgłaszanych przez drużyny ewentualnych uwag, organizator podejmie decyzję dotyczącą dopuszczenia drużyny lub osób do rozgrywek.

  5. Zgłoszenia:
  – zgłoszenia drużyn należy przesłać drogą e-mail na adres k.fredrych@gmina-skoki.pl, lub pocztą na adres Organizatora: Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki do dnia 21.11.2023r. według Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu: karta zgłoszeniowa

  6. Sposób przeprowadzenia turnieju:
  – Organizator w dniu turnieju przeprowadzi losowanie na podstawie którego zespoły zostaną podzielone na dwie grupy „A” i „B”,
  – w grupach zespoły rywalizują każdy z każdym, a w następnej fazie turnieju zespoły, które zajęły 1 miejsce w grupach walczą o 1-2 miejsce, które zajęły 2 miejsca w grupach walczą o 3-4 miejsce itd.,
  – Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu gry w przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 drużyn.

  7. Klasyfikacja:
  – mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów),
  – o miejscu w grupie decyduje ilość punktów odpowiednio za wygraną 2 pkt za przegraną 0 pkt,
  – w wypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek „małych punktów”.

  8. Zasady finansowania:
  – koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator.

  9. Postanowienia końcowe:
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od NW, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,
  – do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator,
  – Organizator nie zapewnia zawodnikom poszczególnych drużyn ubioru sportowego na rozgrywane mecze,
  – w sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielem Organizatora (pkt 2).