6 Rajd Rowerowy Dzień Bez Samochodu – 3 września

  0
  31

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Rajd rowerowy pod nazwą „6 Rajd Rowerowy DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”
  odbędzie się w sobotę 3 września 2022

  REGULAMIN

  1. Zadaniem rajdu jest:
   1. Promocja rekreacyjnego, rodzinnego i aktywnego spędzania czasu na rowerze.
   2. Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Skoki
   3. Kształtowanie postaw proekologicznych i promocja alternatywnych środków transportu.
   4. Profilaktyka uzależnień
  2. Organizatorem Rajdu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  3. Impreza jest sfinansowana ze środków Gminy Skoki.
  4. Informacja 691 726 319 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
  5. Start Biblioteka w Skokach, ul. Rogozińska
  6. Trasy:
   – SPORTOWA ok 50 km dedykowana rowerom górskim MTB – start godz. 8:30
   – REKREACYJNA ok 25 km, start godz. 10

  Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany ilości podanych kilometrów.

  Trasy poprowadzone będą gównie drogami terenowymi, lasy, łąki, a więc możliwe jest błoto, piach i inne nierówności terenu, trasa uwarunkowana jest pogodą.

  1. Meta: Agroturystyka Wesoła Farma, ul. Torfowa 4, 62-085 Sławica
  2. Organizator zapewnia przewodników na trasach rajdu
  3. Zapewniamy zabezpieczenie techniczne, drobne naprawy przy trasie rekreacyjnej.
   Części zamienne we własnym zakresie
  4. Zapisy od 16 do 31 sierpnia 2022 lub do wyczerpania się liczby miejsc.
   na adres e-mail turystyka@gmina-skoki.pl
  5. Dokonując zapisu należy podać imię i nazwisko, wybraną trasę oraz miejsce zamieszkania każdego uczestnika (bez dokładnego adresu).
  6. Liczba miejsc ograniczona do 120 uczestników. Przy osiągnięciu limitu 70 osób zapisy uczestników spoza Gminy Skoki zostaną wstrzymane.
  7. Na mecie na każdego zgłoszonego uczestnika czekać będzie posiłek regeneracyjny.
  8. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.
  9. DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 LAT UCZESTNICZĄ W RAJDZIE JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA
  10. Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.
  11. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne