4 Rajd z Tęczą – 1 lipca

  38

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Rajd rowerowy pod nazwą Rajd Rowerowy
  GMINA SKOKI PRZYJAZNA ROWERZYSTOM
  odbędzie się w sobotę 1 lipca 2023

  1. Zadaniem rajdu jest:
   1. Ukazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Skoki oraz terenu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
   2. Promocja rekreacyjnego, rodzinnego i aktywnego spędzania czasu na rowerze.
   3. Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Skoki.
   4. Współpraca z lokalnymi firmami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
  2. Organizatorem rajdu są: Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA.
  3. Informacja 691 726 319 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.
  4. Start: godz. 10:00 Szkoła Podstawowa w Rejowcu
  5. Meta: Szkoła Podstawowa w Rejowcu
  6. Trasa rajdu wynosić będzie ok 20 km do mety w formie pętli w terenie leśnym po Puszczy Zielonce.
   Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany ilości podanych kilometrów.
  7. Organizator zapewnia przewodników na trasie rajdu, trasa powrotna we własnym zakresie.
  8. Zapewniamy zabezpieczenie techniczne, drobne naprawy, części zamienne we własnym zakresie.
  9. Zapisy do 12 do 29 czerwca lub do wyczerpania się liczby miejsc.
   elektronicznie:
   turystyka@gmina-skoki.pl
  10. Dokonując zgłoszenia prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania (bez szczegółowego adresu)
  11. Liczba miejsc ograniczona do 150 uczestników.
  12. Dla zapisanych uczestników przygotujemy zupę i słodki poczęstunek oraz losowanie sportowo-rekreacyjnych upominków.
  13. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.
  14. DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 LAT UCZESTNICZĄ W RAJDZIE JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA.
  15. Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.
  16. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  17. FINANSOWANIE:
  18. Wydarzenie zostanie sfinansowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” przy współudziale Gminy Skoki oraz Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA.