3. Turniej w piłce siatkowej plażowej 27 lipca

  18

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  REGULAMIN

  3. Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Wojciecha Cibaila

  1.CEL IMPREZY
  – popularyzacja siatkówki plażowej,
  – zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
  – promowanie zdrowego trybu życia

  2.TERMIN I MIEJSCE
  – zapisy do dnia 14.07.2024 r. e-mail k.fredrych@gmina-skoki.pl,
  tel.61 8925824 Kamila Fredrych- według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu
  – początek rozgrywek w dniu 27.07.2024 r. o godz. 9:00, zbiórka do 8:30,
  – boiska do piłki plażowej przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki.

  3.ORGANIZATOR
  -Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Wojciech Cibail

  4. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY
  – turniej rozegrany zostanie w kategorii Open,
  – w turnieju może uczestniczyć maksymalnie 12 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń),
  – system rozgrywania meczy w dwóch grupach „A” i „B”,
  – w grupach zespoły rywalizują każdy z każdym, następnej fazie turnieju zespoły, które zajęły 1 miejsce w grupach walczą o 1-2 miejsce, które zajęły 2 miejsca w grupach walczą o 3-4 miejsce,
  – organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu gry w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczy drużyn,
  – zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową ,
  – wysokość siatki dla par męskich, żeńskich i mieszanych, będzie jednakowa,
  – mecz rozgrywany będzie do dwóch wgranych setów (każdy do 21 pkt.), w razie konieczności rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.) zachowując zawsze dwupunktową przewagę,
  – o miejscu w grupie decyduje ilość punktów odpowiednio za wygraną 2 pkt za przegraną 0 pkt,
  – w przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek „małych punktów”.

  5. WARUNKI UCZESTNICTWA
  – posiadanie stroju sportowego,
  – dobry stan zdrowia,
  – zespoły 3 osobowe.

  6.ZASADY FINANSOWANIA
  -koszty organizacyjne pokrywa organizator

  7.POSTANOWIENIA OGÓLNE
  – ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
  – organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od NW oraz za rzeczy pozostawione przez uczestników podczas zawodów.

  Pobierz: Formularz zgłoszenia drużyny