17 Rajd Puszcza Wpuszcza – 21 maja

  0
  70

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Regulamin rajdu: ,,17 Puszcza Wpuszcza 2022”
  2. Organizatorzy: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
  3. Termin: 21 maja 2022 r.
  4. Meta: Plac Zabaw w Wierzenicy (62-006), ul. Dębowa.
  5. Trasy:
  • Piesza/ Nordic Walking – ok. 10 km, start godz. 11:00,
   Miejsce startu: Plac Zabaw w Wierzenicy.
   trasa: w formie pętli.
  • Rowerowa Rekreacyjna (z Czerwonaka) – ok. 16 km, start godz. 10:30, miejsce startu: Czerwonak Parking przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej ,,Dziewicza Góra”,
   trasa: Czerwonak – Mielno – Kliny – Augustówka – Mechowo – Wierzenica.
  • Rowerowa Familijna (ze Swarzędza) – ok. 14 km, start: godz. 10:30, miejsce startu: parking przy pływalni „Wodny Raj”.
   trasa: Swarzędz – Zieliniec – Ligowiec – Janikowo – Mechowo – Wierzenica.
  • Rowerowa Turystyczna (z Murowanej Gośliny) – ok. 23 km, start: godz. 10:00, miejsce startu: dworzec PKP w Murowanej Goślinie,
   trasa: Murowana Goślina – Rakownia – Kamińsko – Potasze – Kicin – Mechowo – Wierzenica.
  • Rowerowa Przyrodnicza (z Kiszkowa) – ok. 25 km, start godz. 11:00, miejsce startu: Hala Widowiskowo-Sportowa, Kiszkowo ul. Polna 33
   trasa: Kiszkowo – Turostowo – Stęszewsko – Tuczno – Dębogórza – Stęszewko
  • Rowerowa po Dużym Pierścieniu Rowerowym (ze Skoków): ok. 30 km, start godz. 10:00, miejsce startu: Biblioteka w Skokach.
   trasa: Skoki – Szczodrochowo – Rejowiec – Dąbrówka Kościelna – Czernice – Mielno – Wierzenica.
  • Tajemnicza – dowolna – z dotarciem na metę własnym szlakiem.

  6. Warunki uczestnictwa:

  a. Obowiązkowe zgłoszenie chęci udziału w imprezie odbywa się poprzez elektroniczny system zapisów na stronie internetowej: www. turystyka.puszcza-zielonka.pl
  b. Wybór trasy rajdu odbywa się poprzez elektroniczny system zapisów.
  c. Start zapisów: 5 maja 2022 r.
  d. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 maja 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
  Poprzez panel elektroniczny na stronie internetowej: www.turystyka.puszcza-zielonka.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/turystyka.zmp
  e. Limit zgłoszeń to 300 osób.
  f. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
  7. Organizator:
  a. Zapewnia przewodników na trasach do mety rajdu. Powrót uczestników po zakończeniu rajdu we własnym zakresie.
  b. Zapewnia posiłek regeneracyjny na mecie.
  c. Zapewnia możliwość udziału w konkursie z nagrodami.
  d. Zastrzega możliwość zmiany trasy rajdu.
  8. Postanowienia końcowe:
  a. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika w relacjach fotograficznych z imprezy, które zostaną umieszczone i opublikowane na stronie internetowej: www.turystyka.puszcza-zielonka.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/turystyka.zmpz oraz w innych materiałach promocyjnych dystrybuowanych przez organizatorów.
  b. Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje zachowanie i ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie imprezy.
  c. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  d. Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu imprezy.