NAJNOWSZE ARTYKUŁY

targowisko w Skokach z lotu ptaka

Inwestycje za blisko 15 milionów w gminie Skoki w ramach 7...

Ponad 14 milionów 300 tysięcy, to wartość inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Skoki w ramach działalności Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb. Ponad...

Trwają prace projektowe na budowę połączenia ul. Polnej z drogą wojewódzką...

Gmina Skoki po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w IV kwartale 2020r. wybrała wykonawców i zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na...

Wiemy kto przebuduje ul. Antoniewską

W poniedziałek 21 grudnia w gabinecie Starosty Wągrowieckiego podpisano umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Dagmarę Kowalską...

Nowe drogi w Grzybowie i Rościnnie

Na terenach wiejskich w Rościnnie i Grzybowie wybudowane zostały drogi, które zapewnią ich użytkownikom, a zwłaszcza rolnikom dogodny dojazd do gruntów rolnych.

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna w trakcie budowy

Na ulicy Polnej w Skokach kontynuowane są prace - I etap kanalizacji sanitarnej o długości 384m. W kolejnych...

Przejście przez tory oficjalnie otwarte

Dziś, w poniedziałek 30 listopada z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa i Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Skokach...

Przebudowywane drogi w Grzybowie i Rościnnie

Otrzymana dotacja z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 93.750 zł pozwoliła Gminie Skoki, przystąpić od przebudowy dróg gminnych w Grzybowie i...
Remont dróg gminnych w Skokach w nowej technologii

Remont dróg w nowej technologii

Zadowoleni powinni być mieszkańcy tak zwanego owocowego osiedla w Skokach, tj. ulicy Czereśniowej, Malinowej, Brzoskwiniowej i Wiśniowej, gdyż niedawno teren ten został...

Jasno na owocowym osiedlu w Skokach

Jasno się zrobiło na „owocowym osiedlu” w Skokach, to jest na ulicach Czereśniowej, Brzoskwiniowej, Malinowej, Wiśniowej i częściowo ul. Kościuszki za sprawą 85 energooszczędnych...

Są pieniądze na rozbudowę ulicy Antoniewskiej w Skokach

Powiat Wągrowiecki otrzymał informację od Wojewody Wielkopolskiego o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej...